Tartu (4)

Medinės architektūros tyrimų ir mokymo centro darbuotojai viešėjo Estijoje

 

Tartu (1)Medinės architektūros tyrimų ir mokymo centras dalyvauja NordPlus Adult  (NPAD-2017/10006) projekte „ Suaugusiųjų švietimo metodų, būtinų išsaugoti kultūros paveldą tobulinimas „

Šio projekto tikslas yra užmegzti suaugusiųjų švietimo organizacijų, dirbančių kultūros paveldo išsaugojimo srityje Šiaurės ir Baltijos regione partnerystę. Projekte dalyvauja šešių šalių institucijos: Latvija (koordinatoriai Kuldigos kultūros projektų koordinavimo centras), Lietuva (Liaudies buities muziejus, Medinės architektūros tyrimų ir mokymo centras), Estija (SRIK Tartu), Švedijos, Norvegijos, Suomijos neformalaus suaugusiųjų švietimo centrai. Projektu siekiama pasidalinti geraja patirtimi, išsiaiškinti istorinių medinių namų išsaugojimo, panaudojimo  ir pritaikymo šiandienos reikmėms galimybes, energijos taupymo klausimus, ypatingą dėmesį kreipiant senųjų amatų, tradicinių medžiagų ir technologijų panaudojimui. Tarptautinėje suaugusiųjų besimokančių komandoje (teorinių ir praktinių užsiėmimų metu) nagrinėjamas istorinių namų paveldosauginis ir techninės būklės vertinimas, galimas intervencijos pobūdis, medžiagų suderinamumas, įrankių ir technologijų panaudojimas, kiti aktualūs klausimai.

Tartu (1)Tartu (12)

Pirmasis seminaras „Specialūs įgūdžiai ir tradicinių amatų metodai, būtini istorinių pastatų priežiūrai“ vyko Estijoje, Tartu  Rugpjūčio 21-26 d. Iš Lietuvos dalyvavom du meistrai, Romas ir Martynas ir aš, Rasa.  Praktiniai darbai buvo atliekami sename mediniame name (Aleksandri 41), kuriame ateityje įsikurs medinio paveldo tvarios Tartu (8)renovacijos informacijos centras. Pastatas labai prastos techninės būklės, jis jau 7 metus tarnauja kaip demonstracinis pavyzdys, prie jo organizuojami įvairūs restauravimo darbų mokymo kursai, seminarai. Tikimasi, kad šis namas taps ne tik tradicinių statybos amatų centru, bet ir geru atkūrimo pavyzdžiu vietos bendruomenei.

 

 

 

 

 

Tartu (17)

Tuo pačiu metu vyko durų restauravimo darbai Tartu SRIK patalpose (Kastani 42). Buvo mokomasi tinkamai sutvarkyti senas duris, maksimaliai išsaugant autentiškas dalis, apkaustus, detales.

 

 

 

 

Tartu nacionaliniame muziejuje viešo seminaro metu pristatytos partnerių organizacijos ir jų vykdomos veiklos. Visiems didelį įspūdį paliko prieš du metus atlikti Grybų dvaro svirno-lobyno pertempimo į naują vietą (prie Aristavėlės dvaro) darbai.

Kitą kart susitiksime spalio mėnesį Švedijoje.

Straipsnį parengė dr. Rasa Bertašiūtė