Informacijos apie Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo specialistus surinkimui skirta EEE finansinio mechanizmo parama ir Lietuvos biudžeto lėšos pagal Kultūros ministerijos įgyvendinamą programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“.