Henrikas Ratautas

Trumpai apie save

Sertifikatai
 • Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr 1111 galioja nuo 2016-11-18 iki 2021-11-18
Veikla / Specializacija
 • Mažoji architektūra (pavėsinės, šuliniai, vartai, ir pan.)
 • Mažoji sakralinė architektūra (Kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės, krikštai ir pan.)
 • Durys
 • Langai
 • Laiptai
 • Grindys
 • Statinių puošybos elementai
 • Baldai
 • Sakralinio interjero inventorius (altoriai, klausyklos, krikštyklos, suolai, stalai ir pan.)
Veiklos objektai
 • Naujų dirbinių gamyba
 • Kopijų, analogų gamyba
 • Medienos dirbinių atnaujinimas
 • Medienos dirbinių restauravimas
 • Drožyba
 • Konsultavimas
Mano darbų galerija