Neringa Norvaišaitė

Architektė, kelioliką paskutinių metų dirbanti etnoarchitektūros tyrinėjimo ir praktinio projektavimo srityse.
Buvusi darbinė veikla – keletos bendrovių architektė, interjero ir ekspozicijų įrengimo projektuotoja.
Šiuo metu dirba Lietuvos liaudies buities muziejuje architekte.
Daugelio knygų, straipsnių, publikacijų autorė, bendraautorė, iliustratorė etnoarchitektūros ir liaudies buities paveldo srityse. Keliasdešimties sodybų, atskirų statinių architektūrinės arba interjero dalies projektuotoja, įvairių parodų ekspozicijų autorė.
Šiuo metu gyvena ir dirba etnografinio stiliaus sodyboje Kaišiadorių rajone, aktyviai užsiima visuomenine veikla etnoarchitektūros populiarinimo ir profesionaliojo meno sklaidos kaime srityse, periodiškai tęsia kūrybinį darbą etnoarchitetūrinio stiliaus objektų, interjerų, ekspozicijų projektavimo srityje.

Sertifikatai
Veikla / Specializacija
  • Gyvenamieji pastatai
  • Ūkiniai pastatai
  • Mažoji architektūra (pavėsinės, šuliniai, vartai, ir pan.)
Veiklos objektai
  • Projektavimas
Mano darbų galerija