Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/mmdlt/domains/mmd.lt/public_html/en_nariai.php on line 36

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/mmdlt/domains/mmd.lt/public_html/en_nariai.php on line 44
8523
NameWork areaArtifactsCultural Heritage CertificateNational Heritage CertificateAuthor page
NameWork areaArtifactsCultural Heritage CertificateNational Heritage CertificateAuthor page
Edvardas Mačiunskas
 • Naujų dirbinių gamyba
 • Gyvenamieji pastatai
Author page
Vidas Kirvaitis
 • Naujų dirbinių gamyba
 • Kopijų, analogų gamyba
 • Medienos dirbinių atnaujinimas
 • Medienos dirbinių restauravimas
 • Mažoji architektūra (pavėsinės, šuliniai, vartai, ir pan.)
 • Tvoros
 • Durys
 • Langai
 • Laiptai
 • Grindys
 • Statinių puošybos elementai
 • Baldai
 • Namų apyvokos reikmenys (šaukštai, pjaustymo lentelės, Rankšluostinės ir pan.)
 • Ūkio apyvokos reikmenys (bačkos, kubilai, ūkio darbų įrankiai, įtaisai ir pan.)
Author page
Saulius Danielius
 • Naujų dirbinių gamyba
 • Kopijų, analogų gamyba
 • Medienos dirbinių atnaujinimas
 • Medienos dirbinių restauravimas
 • Konsultavimas
 • Gyvenamieji pastatai
 • Mažoji architektūra (pavėsinės, šuliniai, vartai, ir pan.)
 • Tvoros
 • Stogai, skiedriniai, šiaudiniai, čerpiniai,
 • Sienos
 • Pamatai
 • Durys
 • Langai
 • Laiptai
 • Grindys
 • Statinių puošybos elementai
 • Baldai
Author page
Valentinas Sidabras
 • Naujų dirbinių gamyba
 • Kopijų, analogų gamyba
 • Medienos dirbinių atnaujinimas
 • Medienos dirbinių restauravimas
 • Mažoji architektūra (pavėsinės, šuliniai, vartai, ir pan.)
 • Tvoros
 • Durys
 • Langai
 • Laiptai
 • Grindys
 • Statinių puošybos elementai
 • Baldai
Author page
Rasa Bertašiūtė
 • Konsultavimas
 • Mokymas
 • Gyvenamieji pastatai
 • Ūkiniai pastatai
 • Mažoji architektūra (pavėsinės, šuliniai, vartai, ir pan.)
 • Tvoros
 • Stogai, skiedriniai, šiaudiniai, čerpiniai,
 • Sienos
 • Pamatai
 • Durys
 • Langai
 • Statinių puošybos elementai
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr 3352 galioja nuo 2015-06-30 iki 2020-06-30 Author page
Saulius Sakalas
 • Naujų dirbinių gamyba
 • Kopijų, analogų gamyba
 • Medienos dirbinių atnaujinimas
 • Medienos dirbinių restauravimas
 • Drožyba
 • Konsultavimas
 • Mokymas
 • Gyvenamieji pastatai
 • Ūkiniai pastatai
 • Mažoji architektūra (pavėsinės, šuliniai, vartai, ir pan.)
 • Tvoros
 • Stogai, skiedriniai, šiaudiniai, čerpiniai,
 • Sienos
 • Pamatai
 • Durys
 • Langai
 • Laiptai
 • Grindys
 • Statinių puošybos elementai
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr 2611 galioja nuo 2013-06-18 iki 2018-06-18 Author page
Vaidotas Bliūdžius
   Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr 1111 galioja nuo 2013-06-18 iki 2018-06-18 Tautinio paveldo sertifikatas Nr 1234 galioja nuo: 2013-06-18 galioja iki 2018-06-18 Author page
   Bangutis Prapuolenis
   • Kopijų, analogų gamyba
   • Medienos dirbinių atnaujinimas
   • Medienos dirbinių restauravimas
   • Konsultavimas
   • Mokymas
   • Tyrimai
   • Durys
   • Langai
   • Laiptai
   • Baldai
   Author page
   Henrikas Ratautas
   • Naujų dirbinių gamyba
   • Kopijų, analogų gamyba
   • Medienos dirbinių atnaujinimas
   • Medienos dirbinių restauravimas
   • Drožyba
   • Konsultavimas
   • Mažoji architektūra (pavėsinės, šuliniai, vartai, ir pan.)
   • Mažoji sakralinė architektūra (Kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės, krikštai ir pan.)
   • Durys
   • Langai
   • Laiptai
   • Grindys
   • Statinių puošybos elementai
   • Baldai
   • Sakralinio interjero inventorius (altoriai, klausyklos, krikštyklos, suolai, stalai ir pan.)
   Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr 1111 galioja nuo 2016-11-18 iki 2021-11-18 Author page
   Kęstutis Cikanas
   • Naujų dirbinių gamyba
   • Kopijų, analogų gamyba
   • Medienos dirbinių atnaujinimas
   • Medienos dirbinių restauravimas
   • Konsultavimas
   • Mokymas
   • Projektavimas
   • Tvoros
   • Durys
   • Langai
   • Laiptai
   • Grindys
   • Statinių puošybos elementai
   • Baldai
   Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr 111 galioja nuo 2016-11-18 iki 2021-11-18 Author page
   Romualdas Valantis
   • Naujų dirbinių gamyba
   • Kopijų, analogų gamyba
   • Medienos dirbinių atnaujinimas
   • Medienos dirbinių restauravimas
   • Konsultavimas
   • Mokymas
   • Gyvenamieji pastatai
   • Ūkiniai pastatai
   • Mažoji architektūra (pavėsinės, šuliniai, vartai, ir pan.)
   • Tvoros
   • Sienos
   • Pamatai
   • Durys
   • Laiptai
   • Grindys
   • Statinių puošybos elementai
   • Baldai
   Real protection of cultural heritage specialist nr.:3383 certificate is valid from: 2015-06-30 valid until: 2020-06-30 National Heritage nr.:455 certificate is valid from: 2012-04-30 Author page
   Vardas Pavardė
   • Naujų dirbinių gamyba
   • Kopijų, analogų gamyba
   • Medienos dirbinių restauravimas
   • Konsultavimas
   • Mokymas
   • Projektavimas
   • Gyvenamieji pastatai
   • Ūkiniai pastatai
   • Mažoji architektūra (pavėsinės, šuliniai, vartai, ir pan.)
   • Tvoros
   • Stogai, skiedriniai, šiaudiniai, čerpiniai,
   • Sienos
   • Pamatai
   • Durys
   • Langai
   • Laiptai
   • Grindys
   • Statinių puošybos elementai
   • Baldai
   Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas nr.:2611 galioja nuo: 2013-06-18 galioja iki :2018-06-18 Author page