Dale Puodžiukienė

Architektė, architektūros istorikė, menotyros mokslų daktarė, ekspertė, ICOMOS narė, KTU Architektūros ir statybos instituto mokslo darbuotoja. Pagrindinė darbų kryptis – medinė dvarų sodybų architektūra (tyrinėja nuo 1990 m.) Šia tema apginė disertaciją, Lietuvoje ir užsienyje publikavo apie 30 mokslinių straipsnių, yra dviejų kolektyvinių monografijų bendraautorė, “Lietuvos architektūros istorijos” IV tomo sudarytoja ir viena iš autorių.
Nuo 1990 yra Nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos ekspertė. Dirbo Dvarų sodybų įvertinimo komisijose, dalyvavo kuriant Lietuvos dvarų duomenų bazę, AUTC svetainę, parengė, dvarų sodybų paminklosauginius reglamentus (Plinkšių, Kidulių, Renavo), dosje (Pavirvyčio, Biržuvėnų), nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tarybos aktus (Drobiškių, Naujokų, Jonavos raj, ir kt ), specialiuosius planus (Bikuškio, Biržuvėnų, Juodiškių. ir kt.), apie 90 paveldosauginių ekspertizių. Teikia konsultacijas dvarų sodybų medinių pastatų restauracijos ir atkūrimo procesuose (Biržuvėnų, Pavirvyčio, Platelių, Aristavėlės ir kt.). Dalyvauja įvairiuose švietėjiškuose projektuose, diskusijose, seminaruose, populiarina medinę dvarų architektūra visuomenių renginių metu ir per medijas .
Kita tyrimų kryptis –Vilniaus miesto medinė architektūra. (dalyvavo ruošiant Vilniaus medinės architektūros apsaugos strategiją, jos įgyvendinimo programą, ekspertizes ir kt. dokumentus).

Sertifikatai
  • Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr. 3190 galioja nuo: 2015-03-19 iki 2020-03-19
Veikla / Specializacija
  • Gyvenamieji pastatai
  • Ūkiniai pastatai
  • Mažoji architektūra (pavėsinės, šuliniai, vartai, ir pan.)
  • Tvoros
  • Statinių puošybos elementai
Veiklos objektai
  • Konsultavimas
  • Mokymas
Mano darbų galerija